Pasienkové spoločenstvo Kriváň, pozem.spol. "v likvidácii"